Gym Beam Nero Fat Burner 120 caps.

27,90 лв.

✔ Обмяната на веществата е засилена

✔ Изгарянето на излишни мазнини е подпомогнато

✔ Апетитът е потиснат

✔ Енергията е увеличена

✔ Концентрацията е подпомогната

✔ Продуктът е подходящ и за двата пола